MD Whistle

MD Whistle er et online whistleblowerværktøj designet specielt til firmaer, der er forpligtet til at oprette en intern whistleblowerordning (efter revisorloven og hvidvaskningsloven). Det har høj brugervenlighed og sikre anmelderene 100 procent anonymitet.  

100 procent anonymitet
MD Whistle sikre anmelder 100% anonymitet. Det sker ved at anmelderene selv bestemmer hvilke oplysninger virksomheden skal se. 

​Der er desuden mulighed for at anmelder og virksomheden efterfølgende kan kommunikere gennem MD Whistle hvis anmelder ønsker det -  stadig med 100% anonymitet.

​Udenforstående skal selvfølgelig ikke have mulighed for at lave anmeldelser. Derfor skal der både være firma-identifikation og pinkode – begge dele udleveres til alle medarbejdere i virksomheden sammen med en vejledning til MD Whistle. ​

 

MD Whistle består af et anmeldelsesmodul og et administratormodul:

 

Anmeldelsesmodul
Anmeldelsen er 100% anonym, og virksomheden kan kun se de felter som anmelder ønsker. Men der er mulighed for, at anmelder kan indtaste en e-mail - stadig uden at virksomhedens administrator kan se denne - og der i gennem få besked når der arbejdes på sagen. Anmelder kan endda se de kommentarer som administrator laver, og efterfølgende selv tilføje kommentarer, stadig 100% anonymt.

Anmelder kan også ønske ikke at være anonym, og lade administrator se e-mail. Det er også muligt at indtaste kontaktoplysninger.

Administratormodul
Her kan virksomhedens administrator(e) følge de anmeldte sager. Administrator får en mail, når der indgives en ny anmeldelse, og hvis der tilføjes kommentarer på eksisterende anmeldelser. Administrator kan her kommentere på anmeldelsen, og skifte status på anmeldelsen. Anmeldelsen kan ligeledes udskrives.

 

Formalia ved at anvende MD Whistle som intern whistleblowerordning
Virksomheden er dataansvarlig, og benytter her MD Soft IVS som databehandler. Det vil sige, at MD Soft IVS med MD Whistle kun behandler data efter instruks fra den dataansvarlige - her virksomheden - og i praksis består dette udelukkende i at opbevare data.

Virksomheden og MD Soft IVS indgår en aftale om databehandling. Dette er MD Soft IVS selvfølgelig behjælpelig med.

MD Soft IVS lever op til persondataloven, og al vores data ligger hos en dansk hostingvirksomhed med en ISAE 3402 type 2-erklæring.

Krav om anmeldelse til Datatilsynet
For at kunne oprette en whistleblowerordning kræves det, at firmaet anmelder denne til Datatilsynet.

Oprettelse og drift af whistleblowerordning i MD Whistle købes for et kalenderår ad gangen. Der betales pr. virksomhed (CVR nr.):

 

Prisen pr. år er

Virksomheder med færre end 50 ansatte: kr. 1.200,-Svarer til kr. 100 pr. måned

Virksomheder med 50 ansatte eller flere: kr. 2.400,-Svarer til kr. 200 pr. måned

 

Ønskes en særligt tilpasset whistleblowerordning kan dette også efterkommes. Kontakt os og hør om mulighederne.

 

Alle priser er excl. moms

KONTAKT

info@mdsoft.dk

+45 72 10 90 70